obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  + Materská škola
  + Školský klub detí
  - Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
    Faktúry
    Zmluvy
    Objednávky
  + Naše úspechy
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Žiacka školská rada
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  + Fotogaléria
  + Humanitné predmety
  - Prírodovedné predmety
    Svet práce
    Chémia
    - Biológia
    + Informatika
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
Tlačivá na stiahnutie - základná škola

Žiadosť o prijatie dieťaťa do 5. roč.
zapisdo5rocnika_2.pdf
image19151.jpg
dietnestravovaniepredeti.doc
ziadostdonaskastravy.doc
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web