obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  - Materská škola
    INFOservis MŠ
    Školský poriadok MŠ
    Tlačivá na stiahnutie MŠ
    + Fotogaléria MŠ
  + Školský klub detí
  - Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
    Faktúry
    Zmluvy
    Objednávky
  + Naše úspechy
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Žiacka školská rada
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  + Fotogaléria
  + Humanitné predmety
  + Prírodovedné predmety
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
 Školský rok 2017/ 2018
Zoznamy detí v triedach
zoznamydetivtriedach.pdf
 
Adaptácia
adaptacia.pdf
 
Odkaz pre rodičov
odkazprerodicov.pdf
 
Oznam pre rodičov
oznamprerodicov.pdf
 
 Školský rok 2016/ 2017
Poďakovanie - výlet Jelka
podakovanievylet.pdf
 
Poďakovanie od pirátov
podakovanieodpiratov(1).pdf
 
Poďakovanie za brigádu
podakovaniebrigada.pdf

Deň narcisov - poďakovanie
 krizovany.pdf
 
 Poďakovanie
podakovaniehabel.pdf
 
Školská zrelos
skzrelost.pdf
 
Snívame o vybavení do záhrady MŠ
snivameovybavenidozahradyms.pdf
 
 2% z dane 2016
2dane2016doc.pdf
 
Poďakovanie vtáčikov aj detí
 podakovanievtacikovajdeti.pdf
 
 OZNAM
príchod detí do MŠ
oznamprichoddetidoms.pdf
 
Poďakovanie
podakovanie-2.pdf
 
Poďakovanie
podakovanie.pdf 

Páračka v MŠ
parackavms.doc
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web