obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  + Materská škola
  - Školský klub detí
    + Fotogaléria ŠKD
    Tlačivá na stiahnutie
    Školský poriadok ŠKD
  - Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
    Faktúry
    Zmluvy
    Objednávky
  + Naše úspechy
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Žiacka školská rada
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  + Fotogaléria
  + Humanitné predmety
  + Prírodovedné predmety
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
SPONZORI 
027_sponzoring.gifi29844w460h276xyz1001.jpgsponzori.jpg
 
DECHTICKÝ - Okrasné a ovocné dreviny
ZAMA interiér

p. Porubčanská

p. Bernáth

 
Tradičný školský ples
podakovanie.pdf 
 
 FARMA MAJCICHOV a. s.
so sídlom 919 22 Majcichov 50

Sponzor poskytol peňažný dar vo výške 100€ k podpore pri financovaní kultúrno - spoločenskej akcie školy "Zahrajme sa spolu", ktorá sa konala dňa 21.05.2014.
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web