obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  + Materská škola
  - Školský klub detí
    + Fotogaléria ŠKD
    Tlačivá na stiahnutie
    Školský poriadok ŠKD
  - Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
    Faktúry
    Zmluvy
    Objednávky
  + Naše úspechy
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Žiacka školská rada
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  + Fotogaléria
  + Humanitné predmety
  + Prírodovedné predmety
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
Dokumenty na stiahnutie (alebo iný názov):
i-doc2.gif
Faktúra - el. energie 07.2011stranky/zskrizovany/T/C/subory/07-07-2011.pdf 
i-doc2.gif
Faktúra - el.energie 08.2011stranky/zskrizovany/T/C/subory/08-08-2011.pdf 
i-doc2.gifFaktúra - el.energie 09.2011stranky/zskrizovany/T/C/subory/12-09-2011.pdf
i-doc2.gifFaktúra - zemný plyn 10.2011 stranky/zskrizovany/T/C/subory/01-10-2011.pdf
i-doc2.gifFaktúra - zemný plyn 11.2011 stranky/zskrizovany/T/C/subory/01-11-2011.pdf
i-doc2.gifFaktúra - NOMILAND s.r.o. 12.2011stranky/zskrizovany/T/C/subory/13-12-2011.pdf
i-doc2.gif
Faktúra - zemný plyn 09.2011stranky/zskrizovany/T/C/subory/30-09-2011.pdf 
i-doc2.gif
Faktúra - el. energie  10.2011  stranky/zskrizovany/T/C/subory/11-10-2011.pdf 
i-doc2.gif
Faktúra - el. energie  11.2011 stranky/zskrizovany/T/C/subory/11-11-2011.pdf 
i-doc2.gifFaktúra - zemný plyn 12.2011 stranky/zskrizovany/T/C/subory/01-12-2011.pdf

faktury1-4-2013.pdf
dodavatelskefaktury.pdf
 dodavatelskefaktury_0001.pdf
dodavatelskefakturysj92013.pdf
 
 dodavatelskefakturyzs.pdf
dodavatelskefaktury122013.pdf
 dodavatelskefaktury22014.pdf
 dodavatelskefakturyzs12014.pdf
 dodavatelskefakturyzs032014.pdf
dodavatelskefakturyzs-042014.pdf
 document_3.pdf
document_2.pdf
document_4.pdf
document_5.pdf
document_6.pdf
document_7.pdf
 document_8.pdf
document_9.pdf
document_10.pdf
document_11.pdf
document_0.pdf
document_1.pdf
dodavfakturysjmaj2014.pdf
*dodavfakturyšjjun2014.pdf*
dodavfakturysjjun2014.pdf
 
dodavfakturyzsjun2014.pdf
dodavfakturyzsjul-september.pdf
dodavfakturysjjul-september.pdf
dodavfakturysjjul-september2.pdf
dodavfakturysjjul-september3.pdf
dodavfakturyzsoktober-november.pdf
dodavfakturyzsoktober-november2.pdf
dodavfakturysjoktober-november.pdf
dodavfakturysjoktober-november2.pdf
dodavfakturysjoktober-november3.pdf
dodavatelskefaktutyzsnovemberdecember.pdf
dodavatelskefakturysjnovemberdecember.pdf
fasj_november2015.xls
 fazs_november2015.xls
 
fakturyjanuarfebruar2015.pdf fakturyjanuarfebruar2015_0001.pdf
sjfakturyjanuarfebruar2015.pdf sjfakturyjanuarfebruar2015_0001.pdf sjfakturyjanuarfebruar2015_0002.pdf
fakturymarec2015.pdf fakturymarec2015_0001.pdf
sjfakturymarec2015.pdf sjfakturymarec2015_0001.pdf
fakturyapril2015.pdf
sjfakturyapril2015.pdf sjfakturyapril2015_0001.pdf
fasj_maj2015.xls
fazs_maj2015.xls
fazs_jun2015.xls
 fasj_jun2015.xls
 fazs_jul2015.xls
 fasj_jul2015.xls
fazs_august2015.xls
fasj_september2015.xls
fazs_september2015.xls
fasj_oktober2015.xls
fazs_oktober2015.xls
 fazs_november2015.xls
 fasj_november2015.xls
 fazs_december2015.xls
 fasj_december2015.xls
 fasj_januar2016.xls
fazssms_januar2016.xls
 fazssms_februar2016.xls
fasj_februar2016.xls
fazssms_marec2016.xls
fasj_februar2016.xls
fazssms_april2016.xls
fasj_april2016.xls
fazssms_maj2016.xls
 fasj_maj2016.xls
fazssms_jun2016.xls
fasj_jun2016.xls
 fazssms_jul2016.xls
 fasj_jul2016.xls
fazssms_august2016.xls
fasj_septokt2016.xls
fazssms_septokt2017.xls
fazssms_novdec2016.xls
fasj_novdec2016.xls
fasj_janfeb2017.xls
fazssms_janfeb2017.xls
fasj_marapr2017.xls
fazssms_marapr2017.xls
fasj_majjun2017.xls
fazssms_majjun2017.xls
fazssms_jul2017.xls
fasj_jul2017.xls
fazssms_august2017.xls
fasj_sept2017.xls
fazssms_septokt2017.xls
fasj_oktober2017.xls
fazssms_oktober2017.xls
fasj_nov2017.xls
fazssms_nov2017.xls
fasj_dec2017.xls
fazssms_dec2017.xls
fasj_jan2018.xls
fazssms_jan2018.xls
fasj_febr-april2018.xls
fazssms_febr-april2018.xls
fa_zssms20185.xls
fasj_20185.xls
fa_sj20186.xls
fa_zssms20186.xls
fasj_201808.xls
fazssms_201808.xls
fa_sj201809.xls
fa_zssms201809.xls
fa_zssms201809.xls
fa_sj201809.xls
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web