obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  - Materská škola
    INFOservis MŠ
    Školský poriadok MŠ
    Tlačivá na stiahnutie MŠ
    + Fotogaléria MŠ
  + Školský klub detí
  - Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
    Faktúry
    Zmluvy
    Objednávky
  + Naše úspechy
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Žiacka školská rada
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  + Fotogaléria
  + Humanitné predmety
  + Prírodovedné predmety
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
zmluvaoprenajmetelocvicnec22016.doc
 
Zmluva o prenájme tenisového kurtu zmluva_o_prenajme_tenisoveho_kurtu_2011.pdf

Dátum 13.11.2010
Zmluvy o prenájme telocvične  zmluvy_o_prenajme_telocvicne_2011.pdf

Dátum 12.10.2011
Zmluva o nájme  zmluva o najme 1 2012.pdf

Dátum 07.01.2012
Zmluvy o nájme  zmluva o najme 2 2012-kalapos
 
Dátum 02.03.2012
Zmluvy o nájme  zmluva o najme 3 2012-chlebik
 
Zmluvy o nájme  zmluva o prenájme 4 2012-tenisovy kurt

Dátum 30.08.2012

*zmluvaonajmetelocv52012kubovicova-zumba.pdf*

Dátum 06.09.2013
*zmluvaoprenajmetelocvicne62012-dodatok1.pdf*

Dátum 09.09.2012
Zmluvy o prenájme  zmluva o prenájme 7-8 2012-telocvičňa

Dátum 16.09.2012
Zmluvy o nájme  zmluva o prenájme 9 2012-kalapos

Dátum 19.09.2012
Zmluvy o nájme  zmluva o prenájme 10 2012-chlebik

Dátum 18.11.2012
zmluvac112012-osk.pdf

Dátum 29.11.2012
zmluvaoprenajmetel12013dano-ziaci.pdf

Dátum 04.11.2012
zmluvaoprenajmetel132012dano-dosp.pdf

Dátum 29.11.2012
zmluvaoprenajmetel22013dano-dorast.pdf

*zmluvaonajme32013-opoj.pdf*

Dátum 09.01.2013
zmluvaoprenajmetel42013glozmek.pdf

Dátum 10.04.2013
*zmluvaoprenajmetenisovehokurtu52013.pdf*

Dátum 06.09.2013
*zmluvaoprenajmetelocvicne62012-dodatok1.pdf*

Dátum 07.09.2013
*zmluvyoprenajmetel7-82013.pdf*

Dátum 04.09.2013
zmluvaonajmetelocv92013kubovicova-zumba.pdf

Dátum 07.09.2013
*zmluvaonajme92012-kalapos-dodatokc1.pdf*

Dátum 05.09.2013
*zmluvaonajme102012-chlebik-dodatokc1.pdf*

Dátum 15.11.2013

zmluvakirsch.pdf

Dátum 11.11.2013
zmluvapoistovna.pdf

Dátum 06.12.2013
zse.pdf

24.1.2014
 zmluva12014.pdf

6.12.2013
plyn1.pdf

6.12.2013
plyn2.pdf

24.1.2014

  zmluva22014.pdf

24.1.2014
 zmluva32014.pdf

24.1. 2014
 zmluva42014.pdf
dodatokc1kzmluveoprenajmetelocvicnec42015.pdf

24. 01. 2014
zmluva520141.pdf
zmluva520142.pdf
zmluva520143.pdf

 

 

20.2.2014
 dodatokkzmluvebozp_0001.pdf

17. 03. 2014
zmluva620141.pdf
zmluva620142.pdf

16.4.2014
/zdruzenepoistmajetku.pdf

28. 4. 2014

  zmluvaoucastinaprojazapozicdidaktechniky.pdf

7. 5. 2014
sponzorzmluvafarmamajcichov.pdf

5. 9. 2014
zmluva720141.pdf
zmluva720142.pdf
zmluva720143.pdf

 5. 9. 2014
zmluva820141.pdf
zmluva820142.pdf
zmluva820143.pdf

5. 9. 2014
zmluva920141.pdf
zmluva920142.pdf
zmluva920143.pdf

10. 9. 2014
zmluvadodvodyzs1.pdf
zmluvadodvodyzs2.pdf
zmluvadodvodyzs3.pdf

10. 9. 2014
zmluvakanalzs1.pdf
zmluvakanalzs2.pdf
zmluvakanalzs3.pdf
zmluvakanalzs4.pdf
 zmluvakanalzs5.pdf

10. 9. 2014
zmluvadodvodyms1.pdf
zmluvadodvodyms2.pdf
zmluvadodvodyms3.pdf

10. 9. 2014
zmluvakanalms1.pdf
zmluvakanalms2.pdf
zmluvakanalms3.pdf
zmluvakanalms4.pdf
zmluvakanalms5.pdf

5. 11. 2014
zmluvaoprenajmetel1020141.pdf
zmluvaoprenajmetel1020142.pdf
zmluvaoprenajmetel1020143.pdf

2. 12. 2014
zmluvaoprenajmetel1120141.pdf
zmluvaoprenajmetel1120142.pdf
zmluvaoprenajmetel1120143.pdf

8. 12. 2014
zmluvaoprenajmetel1220141.pdf
 
zmluvaoprenajmetel1220142.pdf
zmluvaoprenajmetel1220143.pdf

17. 12. 2014
zmluvaoposkytnutivecdaru.pdf

18. 12. 2014
dodatokc2kzmluvebozp.pdf

30. 12. 2014
kupnazmluvanaskolpomocky1.pdf
kupnazmluvanaskolpomocky2.pdf
kupnazmluvanaskolpomocky3.pdf

30. 12. 2014
kupnazmluvananabytokazariadenia1.pdf
kupnazmluvananabytokazariadeniua2.pdf
kupnazmluvananabytokazariadenia3.pdf
prilohac1kramcovejkupnejzmluve.pdf
 

2. 1. 2015
zmluvaoprenajmec12015.pdf

9. 1. 2015
zmluvaoprenajmec22015.pdf

30. 1. 2015
zmluvaoprenajmec32015.pdf

30. 1. 2015
*dodatokc1kzmluve12015.pdf *

18. 2. 2015
zmluvaoposkytspecialpedagcinnosti.pdf

27. 2. 2015
dodatokc2kzmluve12015.pdf

27. 2. 2015

ramcovazmluvanadodavkutovaru.pdf

2.  3.  2015
dohodaozabezpodborsluziebruvz.pdf
12.3.2015 zmluvaoprenajmetelocvicnec42015.pdf
12.3.2015  zmluva52015.pdf zmluva52015_0001.pdf
13.3.2015 dodatokc1kzmluveoprenajmetelocvicnec42015.pdf
7.5.2015 dodatokc2kzmluveoprenajmetelocvicnec42015.pdf
21.8.2015 zmluvaoprenajmetelocvicnec62015.doc
21.8.2015 zmluvaprenajomtelocvicnec72015.doc
25.9.2015 zmluvaoprenajmetelocvicnec82015.doc
15.10.2015 zmluvaoprenajmetelocvicnec92015.doc
21.11.2015 zmluvaoprenajmetelocvicnec102015.doc
24.11.2015 zmluvaoprenajmetelocvicnec112015.doc
24.11.2015 zmluvaoprenajmetelocvicnec122015.doc
30.11.2015 zmluvaoprenajmetelocvicnec132015.doc
30.11.2015 dodatokc1kzmluveoprenajmetelocvicnec92015.doc
30.11.2015 dodatokc1kzmluveeprenajmetelocvicnec102015.doc
 
17.12.2015 zmluvaoprenajmetelocvicnec12016.doc
4.1.2016 zmluvaoprenajmetelocvicnec22016.doc
5.1.2016  zmluvaoprenajmetelocvicnec32016.doc
12.1.2016  zmluvaoprenajmetelocvicnec42016.doc
20.1.2016 zmluvaoprenajmetelocvicnec52016.doc
21.1.2016 zmluvaoprenajmetelocvicnec62015.doc
21.1.2016 dodatokc1kzmluveoprenajmetelocvicnec12016.doc
29.1.2016 dodatokc1kzmluveoprenajmetelocvicnec42016.doc
3.2.2016 dodatokc1kzmluveoprenajmetelocvicnec22016.doc
19.2.2016 zmluvaoprenajmetelocvicnec82016.doc
19.2.2016 dodatokc1kzmluveoprenajmetelocvicnec62016.doc
21.2.2016 dodatokc2kzmluveoprenajmec12016.doc
21.2.2016 dodatokc2kzmluveoprenajmec22016.doc
23.2.2016 dodatokc1kzmluveoprenajmetelocvicnec32016.doc
1.3.2016 dodatokc2kzmluveoprenajmec42016.doc
3.3.2016 zs12016zmluvaospolupraci-ligaprotirakovine.pdf
9.3.2016 zs22016zmluvadigitalneucivonadosahaposkytovaniegovsluzby.pdf
23.3.2016 zs32016zmluvaoposkytnutigrantu-nadaciavolkswagenslovakia.pdf
5.4.2016 zs42016zmluvaoposkytnutivecnehodaru.pdf
8.4.2016 dodatokc3kzmluveoprenajmec22016.doc
15.4.2016 zs52016zmluvaoaktualizaciiprogramovtopsetsolutionsro.pdf
21.4.2016 zs62016zmluvaoposkytnutivecnehodaru.pdf
24.4.2016 zs72016zmluvaoposkytnutivecnehodaru.pdf
30.5.2016 zs82016zmluvaododavkachvprogrameskolskeovocie20162017.pdf
30.5.2016 zs92016sponzorskazmluv.pdf
10.6.2016 zs102016zmluvaoposkytnutigrantu-nadaciavolkswagenslovankia.pdf
10.6.2016 zs112016zmluvaoposkytnutigrantu-nadaciavolkswagenslovakia.pdf
11.6.2016 zs122016zmluvaoelektronickejkomunikaciiaposkytovaniinychelektronickychsluzieb.pdf
22.6.2016 zs132016kupnazmluva-rybakosicespolsro.pdf
22.6.2016 zs142016kupnazmluva-coopjednota.pdf
22.6.2016 zs152016kupnazmluva-biogal.pdf
22.6.2016 zs162016kupnazmluva-hyza.pdf
22.6.2016 zs172016kupnazmluva-gasparik.pdf
6.9.2016  zmluvac92016.doc
6.9.2016 zmluvac102016.docK
 6.9.2016 zmluvac112016.doc
18.10.2016 zmluvac122016oprenajmetelocvicne.doc
25.10.2016 dodatokc3kzmluveoprenajmec42016.doc
12.11.2016 zmluvac132016oprenajmetelocvicne.doc
12.11.2016 zmluvac142016oprenajmetelocvicne.doc
15.11.2016 dodatokc4kzmluveoprenajmec22016.doc
19.11.2016 dodatokc1kzmluveoprnajme52016.doc
22.11.2016 dodatokc1kzmluveoprenajomtelocvicnec122016.doc
28.11.2016 zmluvac152016oprenajmetelocvicne.doc
 
2017
3.1.2017 zmluvac2oprenajmetelocvicnec22017.doc
3.1.2017 zmluvaoprenajmetelocvicnec32017.doc
3.1.2017 zmluvaoprenajmetelocvicnec42017.doc
4.1.2017 zmluvaoprenajmetelocvicnec52017.doc
4.1.2017 zmluvaoprenajmetelocvicnec12017.doc
11.1.2017 zmluvaoprenajmetelocvicnec62017.doc
17.1.2017 c12017trafinoilskzberkuchynskehoodpadu.pdf
2.2.2017 dodatokc1zmluvaoprenajmetelocvicnec32017.doc
 2.3.2017 dodatokc2zmluvaoprenajmetelocvicnec32017.doc
 2.3.2017 dodatokc1zmluvaoprenajmetelocvicnec42017.doc
6.3.2017 zmluvaoprenajmetelocvicnec72017.doc
7.3.2017 c2zmluvaoposkytnutisluzby.pdf
8.3.2017 c3tcom.pdf
31.3.2017 zmluvac8oprenajmetenisovehokurtu.doc
 6.4.2017 dodatokc3zmluvaoprenajmetelocvicnec32017.doc
6.4.2017 dodatokc1zmluvaoprenajmetelocvicnec22017.doc
11.4.2017 dodatokc2zmluvaoprenajmetelocvicnec42017.doc
27.6.2017 zmluvaododavkachtovaruprogramuskolskeovocie.doc
27.6.2017 *zmluvaoreklame.doc*
27.6.2017 *zmluvaosponzorstve.doc*
31.7.2017 zmluvaoprenajmetelocvicnec92017.doc
31.8.2017 dodatokc1zmluvaoprenajmetelocvicnec22017.doc
31.8.2017 dodatokc1zmluvaoprenajmetelocvicnec22017.doc
2.9.2017 telekom.pdf
4.9.2017 zmluvaoprenajmetelocvicnec102017.doc
12.9.2017 zmluvaoprenajmetelocvicnec112017.doc
12.9.2017 zmluvaoprenajmetelocvicnec122017.doc
5.10.2017 dodatokc4zmluvaoprenajmetelocvicnec32017.doc
8.10.2017 zmluvaoprenajmetelocvicnec132015.doc
18.10.2017 c82017ododavkedidaktickychprostriedkov.pdf
25.10.2017 c92017oposkytovanitechnickejsluzby.pdf
12.10.2017 dohodapraxoukzamestnaniu.pdf
5.11.2017 zmluvaoprenajmetelocvicnec152017.doc
6.11.2017 c102017zmluvaopartnerstve.pdfK
9.11.2017 zmluvaoprenajmetelocvicnec162017.doc
10.11.2017 zmluvaoprenajmetelocvicnec142017.doc
5.12.2017 zmluvaoprenajmetelocvicnec172017.doc
5.12.2017 zmluvaoprenajmetelocvicnec182017.doc
 
3.1.2018 zmluvac12018.doc
3.1.2018 zmluvac22018.doc
3.1.2018 zmluvac32018.doc
3.1.2018 zmluvac42018.doc
3.1.2018 zmluvac52018.doc
3.1.2018 zmluvac62018.doc
8.1.2018 zmluvac72018.doc
8.1.2018 zmluvac82018.doc
8.1.2018 zmluvac92018.doc
15.1.2018 zmluvac102018.doc
19.01.2018 zmluvaospolupraciprirealizaciinarodnehoprojektudualnevzdelavanieazvysenieatraktivityakvalityovp.pdf
19.01.2018 zmluvaoposkytovanisluziebprizberekuchynskehoodpadu.pdf
2.2.2018 zmluvac72018dodatokc1.doc
20.2.2018 zmluvac82018dodatokc1.doc
28.2.2018 zmluvac72018dodatokc2.doc
31.3.2018 zmluvac112018.doc
5.4.2018 zmluvac72018dodatokc3.doc
24.05.2018 zmluvaozabezpecenivykonucinnostizodpovednejosobypriochraneosobnychudajov.pdf
06.06.2018 zmluvaopoverenispracuvaniosobnychudajov.pdf
20.06.2018 zmluvaoposkytovanicinnostitechnikapoabozp.pdf
25.06.2018 zmluvaododavkachtovaruvprogrameskolskeovocienaskolskyrok20182019.pdf
25.06.2018 zmluvaoreklamepropagacnejcinnostiainzercii.pdf
25.06.2018 sponzorskazmluva.pdf
02.07.2018 zmluvac122018.doc
03.07.2018 zmluva-nadaciavolkswagenslovakiac25718a.pdfK
03.07.2018 zmluva-nadaciavolkswagenslovakiac27818ma.pdf
03.07.2018 zmluva-nadaciavolkswagenslovakiac27318a.pdf
29.06.2018 zmluvac122018.doc
24.07.2018 dodatokcdbk18061181.pdf
24.07.2018 zmluvaovyradeniregistraturnychzaznamov.pdfK
02.08.2018 dodatokkzmluveoposkytovaniverejnychsluziebslovaktelecom.pdf
30.08.2018 zmluvac132018.doc
30.08.2018 zmluvac72018dodatokc4.doc
30.08.2018 zmluvac32018dodatokc1.doc
30.08.2018 zmluvac142018.doc
30.08.2018 zmluvac152018.doc
28.09.2018 zmluvac72018dodatokc5.doc
18.10.2018 zmluvac162018.doc
02.11.2018 zmluvac172018.doc
25.10.2018 zmluvac12018dodatokc1.doc
6.11.2018 zmluvac72018dodatokc6.doc
 
15.11.2018 zmluvac182018.doc
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web