obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  + Materská škola
  - Školský klub detí
    + Fotogaléria ŠKD
    Tlačivá na stiahnutie
    Školský poriadok ŠKD
  - Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
    Faktúry
    Zmluvy
    Objednávky
  + Naše úspechy
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Žiacka školská rada
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  + Fotogaléria
  + Humanitné predmety
  + Prírodovedné predmety
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
objednavky-januar2011.jpg
objednavky-februar2011.jpg
objednavky-marec2011.jpg
 
objednavky.pdf
 dodavatelobjednavkyzs7-82013.pdf
 dodavatelobjednavkysj7-82013.pdf
 dodavatelobjednavkyzs92013.pdf
 dodavatelobjednavkysj92013.pdf
 dodavatelobjednavkyzs10-112013.pdf
 dodavatelobjednavkysj10-112013.pdf
 dodavatelobjednavkyzs122013.pdf
 dodavatelobjednavkysj122013.pdf
dodavatelobjednavkyzs12014.pdf
 dodavatelobjednavkysj12014.pdf
 dodavatelskeobjednavky22014.pdf
 dodavatelskeobjednavkyzs22014.pdf
dodavatelskeobjednavkyzs032014.pdf
 dodavatelskeobjednavkysj032014.pdf
*dodavobjednavkyzsapril.pdf *
dodavobjednavkysjapril.pdf
dodavobjednavkysjapril2.pdf
dodavobjednavkyzsmaj.pdf
dodavobjednavkysjmaj.pdf
dodavobjednavkysjmaj2.pdf
dodavobjednavkyzsjun.pdf
dodavobjednavkyzsjun2.pdf
dodavobjednavkysjjun.pdf
dodavobjednavkysjjun2.pdf
dodavobjednavkyzsjul-september.pdf
dodavobjednavkyzsjul-september2.pdf
dodavobjednavkysjjul-september.pdf
dodavobjednavkysjjul-sptember2.pdf
dodavobjednavkysjjul-september3.pdf
dodavobjednavkyzs-oktober-november.pdf
dodavobjednavkyzsoktober-november.pdf
dodavobjednavkysjoktober-november.pdf
dodavobjednavkysjoktober-november2.pdf
dodavobjednavkysjoktober-november3.pdf
dodavatelobjednavkyzsnovemberdecember.pdf
dodavatelobjednavkysjnovemberdecember.pdf
 
objednavkyjanuarfebruar2015.pdf objednavkyjanuarfebruar2015_0001.pdf
sjobjednavkyjanuarfebruar2015.pdf sjobjednavkyjanuarfebruar2015_0001.pdf sjobjednavkyjanuarfebruar2015_0002.pdf
objednavkymarec2015.pdf
sjobjednavkymarec2015.pdf sjobjednavkymarec2015_0001.pdf
objednavkyapril2015.pdf
sjobjednavkyapril2015.pdf sjobjednavkyapril2015_0001.pdf
 objsj_maj2015.xls
objzs_maj2015.xls
objzs_jun2015.xls
 objsj_jun2015.xls
 objzs_jul2015.xls
 objzs_jul2015.xls
 objzs_august2015.xls
objsj_september2015.xls
objzs_september2015.xls
 objsj_oktober2015.xls
 objzs_oktober2015.xls
 objsj_november2015.xls
 objzs_december2015.xls
2016  objsj_januar2016.xls
 objzssms_januar2016.xls
objzssms_februar2016.xls
objsj_februar2016.xls
objzssms_marec2016.xls
objsj_marec2016.xls
objzssms_april2016.xls
objsj_april2016.xls
objzssms_maj2016.xls
objsj_maj2016.xls
objzssms_jun2016.xls
objsj_jun2016.xls
objzssms_jul2016.xls
objsj_jul2016.xls
objzssms_august2016.xls
objsj_septokt2016.xls
objzssms_septokt2016.xls
 objsj_novdec2016.xls
objzssms_novdec2016.xls
 objsj_janfeb2017.xls
objzssms_janfeb2017.xls
objsj_marapr2017.xls
objzssms_marapr2017.xls
objsj_majjun2017.xls
objzssms_majjun2017.xls
objzssms_jul2017.xls
objzssms_august2017.xls
objsj_sept2017.xls
objzssms_sept2017.xls
objsj_oktober2017.xls
objzssms_oktober2017.xls
objsj_nov2017.xls
objzssms_nov2017.xls
objsj_dec2017.xls
objzssms_dec2017.xls
objsj_jan2018.xls
objzssms_jan2018.xls
objsj_febr-april2018.xls
objzssms_februar-april2018.xls
obj_zssms20185.xls
obj_sj201805.xls
obj_sj20186.xls
obj_zssms20186.xls
obj_sj201808.xls
obj_zssms201808.xls
obj_zssms201809.xls
obj_sj201809.xls
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web