obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  + Materská škola
  + Školský klub detí
  - Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
    Faktúry
    Zmluvy
    Objednávky
  - Naše úspechy
    šk. rok 2017/2018
    šk. rok 2016/2017
    - šk. rok 2015/2016
    šk. rok 2014/2015
    šk. rok 2013/2014
    šk. rok 2012/2013
    šk.rok 2011/2012
    šk.rok 2010/2011
    šk.rok 2009/2010
    - šk.rok 2008/2009
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Žiacka školská rada
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  + Fotogaléria
  + Humanitné predmety
  + Prírodovedné predmety
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
Matematická olympiáda - kategória Z6
okresné kolo
 ttvlmo678.xls 
 
Testovanie 9 - 2016
  testovanie920162.pdf 
 
Biologická olympiáda - kategória D
obvodné kolo 

vysledkovalistinabiod2016-2.pdf 
 
Moja Trnava
výtvarná súťaž

diplomvrablova.pdf 
 
Slávik Slovenska 2016
okresné kolo

ksinanova.pdf 
 
Hollého pamätník
obvodné kolo

diplompistansky.pdf
diplomksinanova.pdf 
 
Veľkonočné aranžovanie
okresná súťaž

diplomhaladova.pdf 
 
Chemická olympiáda - kategória D
obvodné kolo
 vysledkovalistina_10_03_2016-1.xls 
 
 Pytagoriáda - kategórie P3, P4, P5, P6, P7
 
obvodné kolo

vysledkypytagoriady2016.xls
diplomp_0001.pdf 
 
 Dejepisná olympiáda - kategórie C, D, E
obvodné kolo
ttvlokdocdef.xls
 
 Geografická olympiáda - kategória E
okresné kolo 

ttvlgo89.xls
 
 
 Biologická olympiáda - kategória C
 
obvodné kolo
 
 
Matematická olympiáda - kategória Z5
okresné kolo
 
 Biologická olympiáda - kategória C
školské kolo

 
 Olympiáda v anglickom jazyku - kategória 1B
obvodné kolo
ttvlokoaj1a1b.xls
 
 
 Technická olympiáda - kategória A
okresné kolo
 
bednarik.pdf
sabo.pdf 
 
 
 Naše hory
výtvarná súťaž
 
diplom.pdf
diplom2.pdf
 
 
Deň športu Zavar 
 
Športové hry 2015 Ružindol
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web