obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  + Materská škola
  + Školský klub detí
  - Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
    Faktúry
    Zmluvy
    Objednávky
  - Naše úspechy
    šk. rok 2017/2018
    šk. rok 2016/2017
    - šk. rok 2015/2016
    šk. rok 2014/2015
    šk. rok 2013/2014
    šk. rok 2012/2013
    šk.rok 2011/2012
    šk.rok 2010/2011
    šk.rok 2009/2010
    - šk.rok 2008/2009
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Žiacka školská rada
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  + Fotogaléria
  + Humanitné predmety
  + Prírodovedné predmety
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
 KOMPARO 6
 
komparo6.pdf 
 
 Strašidelný príbeh
literárna súťaž
 
vidlickovalits.pdf 
 
 
Biologická olympiáda - kategória D
obvodné kolo

vysledkovalistinabiod2015.pdf 
holovicova1.pdf
kvasnica.pdf
 
 
Rio de Janeiro
výtvarná súťaž
 
 
Moja Trnava
výtvarná súťaž

 
Zber papiera - jar 2015
 
zber_jar2015.xls 
 
IQ olympiáda - kategórie A, B
iqolympiada.pdf  
 
Deň Zeme - vyhodnotenie testu
 test.pdf 
 
 Matematická olympiáda - kategórie Z6, Z7, Z8
okresné kolo
 
ttvlmoz678.xls
 
 
Hollého pamätník
okresné kolo

pincekova-okresne2.pdf  
 
 Hollého pamätník
obvodné kolo

pincekova-obvodne1.pdf  
 
 Dejepisná olympiáda - kategória D
 
krajské kolo

kkvlokdod.xls 
 
 Veľkonočné aranžovanie
okresná súťaž

diplom-ondrejickova.pdf  
 
Chemická olympiáda - kategória D
obvodné kolo

vysledkovalistinacho(1).xls  
 
Výtvarná súťaž - Kone
vidlickova-kone.pdf
diplom-kovacova.pdf 
 
Pytagoriáda - kategórie P3, P4, P5, P6, P7, P8
obvodné kolo

vysledkypytagoriady.xls  
 
 Biologická olympiáda - kategória C 
   krajské kolo 

kkvlbioc-tpc.xls 
 
Dejepisná olympiáda - kategórie C, D, E, F
okresné kolo

ttvlokdo.xls  
 
Geografická olympiáda - kategória E
okresné kolo

ttvlgeo2015.xls
 
 Biologická olympiáda - kategória C
   obvodné kolo
vysledkybioc.pdf
slezakova-diplom.pdf 
 
Biologická olympiáda - kategória C
školské kolo
 
vyhodnoteniebioc-skkolo.pdf 
 
 Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - kategória C
okresné kolo
 
ttvlosjl.xls 
 
 
Maľovaný sen Vianoc
výtvarná súťaž - II. kategória

malovanysenvianoc.pdf  
 
 
Vianočné aranžovanie
okresná súťaž
 
diplom-povinnavazba.pdf
diplom-volnavazba.pdf
 
 
ZBER PAPIERA - jeseň 2014
zber_jesen2014.xls  
 
iBobor - informatická súťaž 
ibobortabulka.pdf 
halada.pdf
holovicova.pdf
kobelarova.pdf
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web