obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  + Materská škola
  + Školský klub detí
  - Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
    Faktúry
    Zmluvy
    Objednávky
  - Naše úspechy
    šk. rok 2017/2018
    šk. rok 2016/2017
    - šk. rok 2015/2016
    šk. rok 2014/2015
    šk. rok 2013/2014
    šk. rok 2012/2013
    šk.rok 2011/2012
    šk.rok 2010/2011
    šk.rok 2009/2010
    - šk.rok 2008/2009
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Žiacka školská rada
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  + Fotogaléria
  + Humanitné predmety
  + Prírodovedné predmety
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
 Pochvaly riaditeľom školy
v školskom roku 2013/ 2014

 
pochvalyriaditelomskoly.pdf 
 
Biblická olympiáda kategória ZŠ
dekanátne kolo

biblickaolymp2013-2014.xls
 
Animal Planet
výtvarná súťaž

 
 
Beh Gáňom
 
behganom.xls 
 
 Biologická olympiáda kategória E
krajské kolo
vyhodnoteniebiokk.xls 
diplomkk.pdf 
 
Matematická olympiáda kategórie Z7 a Z8
obvodné kolo
ttmoz678.xls 
 
Dejepisná olympiáda kategória E
krajské kolo
 
kkdo_cde.xls 
 
 Zber papiera - jar 2014
 
zber_jar2014_i.xls 
 
 Deň narcisov - 11. apríl 2014
Na účet Ligy proti rakovine sme zaslali spolu 490€.
dennarcisov_0001.pdf  
 
Biologická olympiáda kategória E
obvodné kolo

vysledkyzooe.doc 
diplomok.pdf 
 
 TESTOVANIE 9 - 2014 
testovanie9.pdf 
 
Toyota Dream Car Art Contest
národné kolo detskej umeleckej súťaže
toyotadreamcarartcontest.pdf
 Vyhodnotenie súťaže a fotografie ocenených prác nájdete na:
 
www.dreamcar.toyota.sk 
 
 
Hollého pamätník
okresné kolo
 
 
Chemická olympiáda kategória D
obvodné kolo

 
Hollého pamätník
obvodné kolo

karolinapincekova.pdf 
 
 Pytagoriáda kategórie P3, P4, P5, P6, P7, P8
obvodné kolo 

ttvlpytagoriada.xls
 
 
Dejepisná olympiáda kategórie C, D, E, F
obvodné kolo

ttokdo2014.xls
haladovadiplom.pdf
slezakova.pdf
diplomkvasnica2.pdf 
 
Geografická olympiáda kategória E
 
okresné kolo

 
 Matematická olympiáda kategória Z5 a Z9
obvodné kolo 

ttmo2014.xls
 
 
Olympiáda v anglickom jazyku
obvodné kolo
 
 
Všetkovedko
 
 EXPERT geniality show
celoslovenská vedomostná súťaž

expert.pdf
 
 
Matematická olympiáda kategória Z5 a Z9
školské kolo
 
 
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry kategória C
obvodné kolo
 
 
Pytagoriáda
školské kolo

pytagoriada.pdf 
 
Maľovaný Sen Vianoc
výtvarná súťaž

  malovanysenvianoc.pdf
 
malovanysenvianoc2.pdf
 
 iBobor - informatická súťaž
  
vysledkyinformatickejsutazeibobor2013-2014.pdf
Diplomy pre úspešných riešiteľov súťaže sú k dispozícii
v sekcii "Prírodovedné predmety - Informatika".
 
 
Zber papiera - jeseň 2013
  zberpapiera.pdf
 
 Ľudské práva očami detí
 výtvarno - literárna súťaž
 
cestneuznanie.pdf 
 
Vyhodnotenie farebného týždňa
dni.pdf 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web