obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  + Materská škola
  + Školský klub detí
  - Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
    Faktúry
    Zmluvy
    Objednávky
  - Naše úspechy
    šk. rok 2017/2018
    šk. rok 2016/2017
    - šk. rok 2015/2016
    šk. rok 2014/2015
    šk. rok 2013/2014
    šk. rok 2012/2013
    šk.rok 2011/2012
    šk.rok 2010/2011
    šk.rok 2009/2010
    - šk.rok 2008/2009
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Žiacka školská rada
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  + Fotogaléria
  + Humanitné predmety
  + Prírodovedné predmety
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
 Malokarpatské športové hry detí ZŠ
sportovehry.pdf
malokarpatskesportovehryziakovzs12.pdf 
 
Prvosienky 
prvosienky.pdf
 
Futbalový turnaj o putovný pohár Michala Gašparíka  
futbalsurovce.pdf  
 
 Biologická olympiáda kategória E - krajské kolo
bioekraj.xls
cestneuznanie.pdf 
 
Výtvarná súťaž - Moja Trnava 
diplomvyv.pdf
 
 Futbal ZŠ - Mc Donald´s CUP
 
diplomtsv.pdf 
 
Jarný zber papiera 
zberpapiera.pdf
 
 Kinderiáda
kinderiada.pdf 
 
 Matematická olympiáda kategória Z-6, Z-7, Z-8
- obvodné kolo

  ttmoz6-8.pdf
mdoktor.pdf
kslezakova.pdf
mslezakova.pdf 
 
TESTOVANIE 9 - 2013
monitor2013.pdf 
 
 Výtvarné súťaže - diplomy
vytvarne2stupen.pdf
diplomyvytvarne.pdf 
 
Biologická olympiáda kategória E - obvodné kolo
vysledkyzooe.pdf
biologia.pdf 
 
 Deň narcisov
dennarcisov.pdf
vkladhotovosti.pdf 
 
 Biblická olympiáda - dekanátne kolo
biblickaolympiada.pdf 
 
Pytagoriáda kategória P3, P4, P5, P6, P7, P8
- obvodné kolo
 
ttpytagoriada.xls
 
Dejepisná olympiáda kategória C,D,F - obvodné kolo
ttdocdef.xls
diplomdej1.pdf
diplomdej2.pdf 
 
Matematická olympiáda kategória Z-5,Z-9 - obvodné kolo
ttmoz5z9.xls 
 
Olympiáda v anglickom jazyku kategória 1A,1B
 - obvodné kolo

ttoaj1a1b.xls 
 
Olympiáda zo SJL - obvodné kolo
ttoksjl.xls  
 
V TESTOVANÍ 9-2012 zo SJL sme boli
v šk. roku 2011/2012 najlepší v okrese Trnava a
druhí najlepší v celom Trnavskom kraji

echo-trnava.pdf   
 
KOMPARO a VŠETKOVEDKO
komparo8-9.pdf
komparoavsetkovedko.pdf 
 
Výsledky celoslovenskej vedomostnej súťaže
EXPERT geniality show

expert.pdf
 
Vianočné aranžovanie - okresná súťaž
aranzovaniediplom.pdf  
 
Výchovno - vzdelávacie výsledky žiakov
v I. polroku školského roku 2012/2013

vychovno-vzdelavacievysledky20122013.pdf
 
Vyhodnotenie školského kola
PYTAGORIÁDY
 

pyt2012-2013.pdf
 
 Vyhodnotenie školskej súťaže
"Vianočné aranžovanie"

 
vyhodnoteniearanzovania.pdf
diplomy.pdf 
 
Výsledky informatickej súťaže iBobor
v školskom roku 2012/2013

vysledkyibobor2012-2013.pdf
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web