obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  + Materská škola
  + Školský klub detí
  - Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
    Faktúry
    Zmluvy
    Objednávky
  + Naše úspechy
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Žiacka školská rada
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  - Fotogaléria
    + Šk. rok 2017/2018 - I. časť
    - Šk. rok 2016/2017
      Rozlúčková slávnosť 9.A
      Výroba veľkonočných košíkov
      Deň narcisov
      Veľkonočné aranžovanie
      Exkurzia - Aurelium
      Naše jarné kvietky
      Hollého pamätník - obvod. kolo
      Hollého pamätník - šk. kolo
      Relax s Mandalou
      Lyžovačka
      Šašo Jašo
      My sme malí muzikanti
      Vianočné aranžovanie
      Mikuláš
      Daj si čas
      Exkurzia - Prírodovedné múzeum
      Deň šarkanov
      Deň byliniek
      Výchovný koncert "Očová, Očová"
      Deň tekvice
      Deň jablka
      Deň duševného zdravia
      Výstava ovocia a zeleniny
      Dopravné ihrisko
      Začiatok šk. roku 2016/ 2017
    + Šk. rok 2015/2016 - III. časť
    + Šk. rok 2015/2016 - II. časť
    + Šk. rok 2015/2016 - I. časť
    + Šk. rok 2014/2015 - II. časť
    + Šk. rok 2014/2015 - I. časť
    + Šk. rok 2013/2014 II. časť
    + Šk. rok 2013/2014 I. časť
    + Šk. rok 2012/2013 - II. časť
    + Šk. rok 2012/2013 - I. časť
    + Šk. rok 2011/2012
    Šk. rok 2009/2010
  + Humanitné predmety
  + Prírodovedné predmety
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web