obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  + Materská škola
  + Školský klub detí
  - Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
    Faktúry
    Zmluvy
    Objednávky
  + Naše úspechy
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Žiacka školská rada
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  - Fotogaléria
    + Šk. rok 2017/2018 - I. časť
    + Šk. rok 2016/2017
    - Šk. rok 2015/2016 - III. časť
      Koniec šk. roku 2015/ 2016
      Pochvaly riaditeľom školy
      Rozlúčková slávnosť 9.A
      Fotky tried
      Škola v prírode
      Výlet - Bradlo 3.A a 4.A
      Deň piknikov I.A a II.A
      Výtvarná výchova I.A
      MDD na ihrisku
      Výlet - ZOO Brno 8.A a 9.A
      Brazília - olympiáda 9.A
      Dánsky deň 1.A
      Výlet - Železničné múzeum 5.A a 5.B
      Výlet Kolárovo 1.A a 2.A
      Exkurzia - Viedeň
      Mexický deň 8.A
      Český deň 2.A
      Divadlo v ANJ
      Výlet - Záruby 8.A
    + Šk. rok 2015/2016 - II. časť
    + Šk. rok 2015/2016 - I. časť
    + Šk. rok 2014/2015 - II. časť
    + Šk. rok 2014/2015 - I. časť
    + Šk. rok 2013/2014 II. časť
    + Šk. rok 2013/2014 I. časť
    + Šk. rok 2012/2013 - II. časť
    + Šk. rok 2012/2013 - I. časť
    + Šk. rok 2011/2012
    Šk. rok 2009/2010
  + Humanitné predmety
  + Prírodovedné predmety
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web