obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  + Materská škola
  + Školský klub detí
  - Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
    Faktúry
    Zmluvy
    Objednávky
  + Naše úspechy
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Žiacka školská rada
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  - Fotogaléria
    + Šk. rok 2017/2018 - I. časť
    + Šk. rok 2016/2017
    + Šk. rok 2015/2016 - III. časť
    - Šk. rok 2015/2016 - II. časť
      Slávik Slovenska 2016
      Nemecký deň 6.A
      Taliansky deň 4.A
      Deň narcisov
      Marec mesiac knihy
      Francúzsky deň 5.A
      Naše stavby 1.A
      Spomienka na oslobodenie obce
      Reprezentovali nás na súťažiach
      Slovenský deň 3.A
      Výtvarná výchova I.A
      Veľkonočné aranžovanie
      Návšteva obecnej knižnice
      Netradičná veľkonočná výzdoba
      Burza kníh I. stupeň
      Putujeme za ľudovou piesňou
      Záložka roka I. stupeň
      Ruský deň 5.B
      Chvíľka poézie na MDŽ
      Švédsky deň 7.A
      Lyžiarsky výcvik
      Hollého pamätník I. stupeň
      Druháci na obecnom úrade
      Výtvarná výchova v 1.A
      Valentínsky deň
      Maškarný ples
    + Šk. rok 2015/2016 - I. časť
    + Šk. rok 2014/2015 - II. časť
    + Šk. rok 2014/2015 - I. časť
    + Šk. rok 2013/2014 II. časť
    + Šk. rok 2013/2014 I. časť
    + Šk. rok 2012/2013 - II. časť
    + Šk. rok 2012/2013 - I. časť
    + Šk. rok 2011/2012
    Šk. rok 2009/2010
  + Humanitné predmety
  + Prírodovedné predmety
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web