obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  + Materská škola
  + Školský klub detí
  - Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
    Faktúry
    Zmluvy
    Objednávky
  + Naše úspechy
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Žiacka školská rada
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  - Fotogaléria
    + Šk. rok 2017/2018 - I. časť
    + Šk. rok 2016/2017
    + Šk. rok 2015/2016 - III. časť
    + Šk. rok 2015/2016 - II. časť
    + Šk. rok 2015/2016 - I. časť
    - Šk. rok 2014/2015 - II. časť
      Pochvaly riaditeľom školy
      Koniec šk. roku 2014/ 2015
      Opekačka 8.A a 9.A
      Rozlúčková slávnosť 9.A
      Deň zvierat 4.A
      Fotky tried
      Školský výlet 9.A
      Školský výlet 7.A
      Školský výlet 3.A a 4.A
      MDD 4.A
      MDD - indiánsky deň v MŠ
      Školský výlet 8.A
      Beh Gáňom 2015
      Šaffova ostroha
      Beseda so spisovateľkou
      IQ olympiáda
      Matematika netradične
      Spomienka na oslobodenie obce
    + Šk. rok 2014/2015 - I. časť
    + Šk. rok 2013/2014 II. časť
    + Šk. rok 2013/2014 I. časť
    + Šk. rok 2012/2013 - II. časť
    + Šk. rok 2012/2013 - I. časť
    + Šk. rok 2011/2012
    Šk. rok 2009/2010
  + Humanitné predmety
  + Prírodovedné predmety
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
MDD 4.A 
dsc_0524.jpgdsc_0525.jpg
dsc_0526.jpgdsc_0527.jpg
dsc_0528.jpgdsc_0529.jpg
dsc_0530.jpgdsc_0531.jpg
dsc_0533.jpgdsc_0534.jpg
dsc_0536.jpgdsc_0537.jpg
dsc_0538.jpgdsc_0540.jpg
dsc_0541.jpgdsc_0549.jpg
dsc_0551.jpgdsc_0552.jpg
dsc_0553.jpgdsc_0554.jpg
dsc_0558.jpgdsc_0559.jpg
dsc_0560.jpgdsc_0561.jpg
dsc_0564.jpgdsc_0565.jpg
dsc_0569.jpgdsc_0570.jpg
dsc_0571.jpgdsc_0572.jpg
img_20150601_074503_resize.jpgimg_20150601_091535_resize.jpg
img_20150601_091601_resize.jpgimg_20150601_092237_resize.jpg
img_20150601_092245_resize.jpgimg_20150601_092307_resize.jpg
img_20150601_093331_resize.jpgimg_20150601_093434_resize.jpg
img_20150601_093450_resize.jpgimg_20150601_093736_resize.jpg
img_20150601_093745_resize.jpgimg_20150601_093751_resize.jpg
img_20150601_094529_resize.jpgimg_20150601_094534_resize.jpg
img_20150601_094547_resize.jpgimg_20150601_094608_resize.jpg
img_20150601_094633_resize.jpgimg_20150601_094859_resize.jpg
img_20150601_095052_resize.jpgimg_20150601_095135_resize.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web