obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  + Materská škola
  + Školský klub detí
  - Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
    Faktúry
    Zmluvy
    Objednávky
  + Naše úspechy
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Žiacka školská rada
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  - Fotogaléria
    + Šk. rok 2017/2018 - I. časť
    + Šk. rok 2016/2017
    + Šk. rok 2015/2016 - III. časť
    + Šk. rok 2015/2016 - II. časť
    + Šk. rok 2015/2016 - I. časť
    - Šk. rok 2014/2015 - II. časť
      Pochvaly riaditeľom školy
      Koniec šk. roku 2014/ 2015
      Opekačka 8.A a 9.A
      Rozlúčková slávnosť 9.A
      Deň zvierat 4.A
      Fotky tried
      Školský výlet 9.A
      Školský výlet 7.A
      Školský výlet 3.A a 4.A
      MDD 4.A
      MDD - indiánsky deň v MŠ
      Školský výlet 8.A
      Beh Gáňom 2015
      Šaffova ostroha
      Beseda so spisovateľkou
      IQ olympiáda
      Matematika netradične
      Spomienka na oslobodenie obce
    + Šk. rok 2014/2015 - I. časť
    + Šk. rok 2013/2014 II. časť
    + Šk. rok 2013/2014 I. časť
    + Šk. rok 2012/2013 - II. časť
    + Šk. rok 2012/2013 - I. časť
    + Šk. rok 2011/2012
    Šk. rok 2009/2010
  + Humanitné predmety
  + Prírodovedné predmety
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
MDD - indiánsky deň v MŠ 
p1011632.jpgp1011637.jpgp1011640.jpg
p1011646.jpgp1011649.jpgp1011654.jpg
p6010862.jpgp6010864.jpgp6010867.jpg
p6010871.jpgp6010874.jpgp6010875.jpg
p6010876.jpgp6010879.jpgp6010880.jpg
p6010881.jpgp6010885.jpgp6010886.jpg
p6010887.jpgp6010888.jpgp6010891.jpg
p6010894.jpgp6010898.jpgp6010899.jpg
p6010900.jpgp6010906.jpgp6010907.jpg
p6010908.jpgp6010909.jpgp6010910.jpg
p6010916.jpgp6010917.jpgp6010920.jpg
p6010923.jpgp6010928.jpgp6010934.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web