obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  + Materská škola
  + Školský klub detí
  + Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
  + Naše úspechy
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Žiacka školská rada
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  - Fotogaléria
    + Šk. rok 2017/2018 - I. časť
    + Šk. rok 2016/2017
    + Šk. rok 2015/2016 - III. časť
    + Šk. rok 2015/2016 - II. časť
    + Šk. rok 2015/2016 - I. časť
    + Šk. rok 2014/2015 - II. časť
    - Šk. rok 2014/2015 - I. časť
      Veľkonočné aranžovanie
      Deň narcisov
      Hollého pamätník - obvodné
      Hollého pamätník - škola
      Lyžiarsky výcvik
      Panáčikovia 4.A
      Náš triedny miláčik 4.A
      Maškarný ples
      Zdravá výživa 1.A
      Výtvarná súťaž - Kone
      Vianočný večierok 1.A
      Noc v škole
      Vianočný večierok
      Mikuláš
      Vianočné aranžovanie
      Výstava Tutanchamon
      Naši prváci
      Spomienka na obete vojen
      Dopravné ihrisko
      Jesenné aranžovanie
      Týždeň plodov jesene
      Jeseň v 2.A
      Prírodovedná exkurzia
      Na výstave ovocia a zeleniny
      Jesenná výzdoba
      Otvorenie šk. roku 2014/2015
    + Šk. rok 2013/2014 II. časť
    + Šk. rok 2013/2014 I. časť
    + Šk. rok 2012/2013 - II. časť
    + Šk. rok 2012/2013 - I. časť
    + Šk. rok 2011/2012
    Šk. rok 2009/2010
  + Humanitné predmety
  + Prírodovedné predmety
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
Maškarný ples 
p1010167.jpgp1010168.jpgp1010169.jpg
p1010170.jpgp1010171.jpgp1010172.jpg
p1010173.jpgp1010174.jpgp1010176.jpg
p1010177.jpgp1010178.jpgp1010181.jpg
p1010185.jpgp1010189.jpgp1010190.jpg
p1010191.jpgp1010195.jpgp1010197.jpg
p1010198.jpgp1010202.jpgp1010203.jpg
p1010204.jpgp1010205.jpgp1010206.jpg
p1010207.jpgp1010208.jpgp1010209.jpg
p1010210.jpgp1010211.jpgp1010213.jpg
p1010214.jpgp1010215.jpgp1010216.jpg
p1010217.jpgp1010218.jpgp1010219.jpg
p1010220.jpgp1010221.jpgp1010222.jpg
p1010223.jpgp1010224.jpgp1010225.jpg
p1010226.jpgp1010227.jpgp1010228.jpg
p1010229.jpgp1010230.jpgp1010232.jpg
p1010233.jpgp1010235.jpgp1010236.jpg
p1010237.jpgp1010238.jpgp1010239.jpg
p1010240.jpgp1010241.jpgp1010242.jpg
p1010243.jpgp1010244.jpgp1010245.jpg
p1010246.jpgp1010247.jpgp1010248.jpg
p1010249.jpgp1010250.jpgp1010251.jpg
p1010252.jpgp1010253.jpgp1010254.jpg
p1010255.jpgp1010257.jpgp1010259.jpg
p1010260.jpgp1010261.jpgp1010262.jpg
p1010263.jpgp1010264.jpgp1010265.jpg
p1010267.jpgp1010268.jpgp1010271.jpg
p1010281.jpgp1010283.jpgp1010284.jpg
p1010286.jpgp1010287.jpgp1010289.jpg
p1010293.jpgp1010299.jpgp1010303.jpg
p1010305.jpgdsc00129.jpgdsc00130.jpg
dsc00131.jpgdsc00132.jpgdsc00133.jpg
dsc00134.jpgdsc00135.jpgdsc00136.jpg
dsc00137.jpgdsc00138.jpgdsc00139.jpg
dsc00140.jpgdsc00141.jpgdsc00142.jpg
dsc00143.jpgdsc00144.jpgdsc00145.jpg
dsc00146.jpgdsc00147.jpgdsc00148.jpg
dsc00150.jpg  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web