obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  + Materská škola
  + Školský klub detí
  + Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
  + Naše úspechy
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Žiacka školská rada
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  - Fotogaléria
    + Šk. rok 2017/2018 - I. časť
    + Šk. rok 2016/2017
    + Šk. rok 2015/2016 - III. časť
    + Šk. rok 2015/2016 - II. časť
    + Šk. rok 2015/2016 - I. časť
    + Šk. rok 2014/2015 - II. časť
    - Šk. rok 2014/2015 - I. časť
      Veľkonočné aranžovanie
      Deň narcisov
      Hollého pamätník - obvodné
      Hollého pamätník - škola
      Lyžiarsky výcvik
      Panáčikovia 4.A
      Náš triedny miláčik 4.A
      Maškarný ples
      Zdravá výživa 1.A
      Výtvarná súťaž - Kone
      Vianočný večierok 1.A
      Noc v škole
      Vianočný večierok
      Mikuláš
      Vianočné aranžovanie
      Výstava Tutanchamon
      Naši prváci
      Spomienka na obete vojen
      Dopravné ihrisko
      Jesenné aranžovanie
      Týždeň plodov jesene
      Jeseň v 2.A
      Prírodovedná exkurzia
      Na výstave ovocia a zeleniny
      Jesenná výzdoba
      Otvorenie šk. roku 2014/2015
    + Šk. rok 2013/2014 II. časť
    + Šk. rok 2013/2014 I. časť
    + Šk. rok 2012/2013 - II. časť
    + Šk. rok 2012/2013 - I. časť
    + Šk. rok 2011/2012
    Šk. rok 2009/2010
  + Humanitné predmety
  + Prírodovedné predmety
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
Výstava Tutanchamon 
dscn0032.jpgdscn0033.jpgdscn0034.jpg
dscn0035.jpgdscn0038.jpgdscn0039.jpg
dscn0041.jpgdscn0045.jpgdscn0047.jpg
dscn0050.jpgdscn0051.jpgdscn0053.jpg
dscn0054.jpgdscn0055.jpgdscn0057.jpg
dscn0058.jpgdscn0060.jpgdscn0063.jpg
dscn0064.jpgdscn0065.jpgdscn0066.jpg
dscn0067.jpgdscn0068.jpgdscn0069.jpg
dscn0070.jpgdscn0075.jpgdscn0076.jpg
dscn0077.jpgdscn0078.jpgdscn0079.jpg
dscn0080.jpgdscn0086.jpgdscn0088.jpg
dscn0090.jpgdscn0092.jpgdscn0094.jpg
dscn0097.jpgdscn0098.jpgdscn0099.jpg
dscn0100.jpgdscn0102.jpgdscn0103.jpg
dscn0104.jpgdscn0105.jpgdscn0106.jpg
dscn0108.jpgdscn0109.jpgdscn0110.jpg
dscn0112.jpgdscn0114.jpgdscn0115.jpg
dscn0117.jpgdscn0118.jpgdscn0120.jpg
dscn0121.jpgdscn0122.jpgdscn0123.jpg
dscn0124.jpgdscn0126.jpg 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web