obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  + Materská škola
  + Školský klub detí
  + Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
  + Naše úspechy
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Žiacka školská rada
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  - Fotogaléria
    + Šk. rok 2017/2018 - I. časť
    + Šk. rok 2016/2017
    + Šk. rok 2015/2016 - III. časť
    + Šk. rok 2015/2016 - II. časť
    + Šk. rok 2015/2016 - I. časť
    + Šk. rok 2014/2015 - II. časť
    - Šk. rok 2014/2015 - I. časť
      Veľkonočné aranžovanie
      Deň narcisov
      Hollého pamätník - obvodné
      Hollého pamätník - škola
      Lyžiarsky výcvik
      Panáčikovia 4.A
      Náš triedny miláčik 4.A
      Maškarný ples
      Zdravá výživa 1.A
      Výtvarná súťaž - Kone
      Vianočný večierok 1.A
      Noc v škole
      Vianočný večierok
      Mikuláš
      Vianočné aranžovanie
      Výstava Tutanchamon
      Naši prváci
      Spomienka na obete vojen
      Dopravné ihrisko
      Jesenné aranžovanie
      Týždeň plodov jesene
      Jeseň v 2.A
      Prírodovedná exkurzia
      Na výstave ovocia a zeleniny
      Jesenná výzdoba
      Otvorenie šk. roku 2014/2015
    + Šk. rok 2013/2014 II. časť
    + Šk. rok 2013/2014 I. časť
    + Šk. rok 2012/2013 - II. časť
    + Šk. rok 2012/2013 - I. časť
    + Šk. rok 2011/2012
    Šk. rok 2009/2010
  + Humanitné predmety
  + Prírodovedné predmety
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
Exkurzia v Prírodovednom múzeu v Bratislave 9.A 
01.jpg02.jpg03.jpg
04.jpg05.jpg06.jpg
07.jpg08.jpg09.jpg
10.jpg11.jpgp1010014.jpg
p1010015.jpgp1010016.jpgp1010017.jpg
p1010018.jpgp1010019.jpgp1010021.jpg
p1010022.jpgp1010023.jpgp1010024.jpg
p1010025.jpgp1010026.jpgp1010027.jpg
p1010028.jpgp1010029.jpgp1010030.jpg
p1010031.jpgp1010032.jpgp1010034.jpg
p1010035.jpgp1010036.jpgp1010038.jpg
p1010043.jpgp1010048.jpgp1010050.jpg
p1010051.jpgp1010052.jpgp1010053.jpg
p1010054.jpgp1010055.jpgp1010056.jpg
p1010057.jpgp1010058.jpgp1010059.jpg
p1010060.jpgp1010061.jpgp1010062.jpg
p1010063.jpgp1010064.jpgp1010067.jpg
p1010069.jpgp1010070.jpgp1010071.jpg
p1010072.jpgp1010073.jpgp1010074.jpg
p1010075.jpgp1010076.jpgp1010077.jpg
p1010078.jpgp1010079.jpgp1010080.jpg
p1010081.jpgp1010082.jpgp1010083.jpg
p1010085.jpgp1010086.jpgp1010087.jpg
p1010088.jpgp1010089.jpgp1010090.jpg
p1010091.jpgp1010092.jpgp1010093.jpg
p1010095.jpgp1010096.jpgp1010097.jpg
p1010098.jpgp1010099.jpgp1010100.jpg
p1010101.jpgp1010102.jpgp1010103.jpg
p1010106.jpgp1010108.jpg 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web