obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  + Materská škola
  + Školský klub detí
  + Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
  + Naše úspechy
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Žiacka školská rada
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  - Fotogaléria
    + Šk. rok 2017/2018 - I. časť
    + Šk. rok 2016/2017
    + Šk. rok 2015/2016 - III. časť
    + Šk. rok 2015/2016 - II. časť
    + Šk. rok 2015/2016 - I. časť
    + Šk. rok 2014/2015 - II. časť
    - Šk. rok 2014/2015 - I. časť
      Veľkonočné aranžovanie
      Deň narcisov
      Hollého pamätník - obvodné
      Hollého pamätník - škola
      Lyžiarsky výcvik
      Panáčikovia 4.A
      Náš triedny miláčik 4.A
      Maškarný ples
      Zdravá výživa 1.A
      Výtvarná súťaž - Kone
      Vianočný večierok 1.A
      Noc v škole
      Vianočný večierok
      Mikuláš
      Vianočné aranžovanie
      Výstava Tutanchamon
      Naši prváci
      Spomienka na obete vojen
      Dopravné ihrisko
      Jesenné aranžovanie
      Týždeň plodov jesene
      Jeseň v 2.A
      Prírodovedná exkurzia
      Na výstave ovocia a zeleniny
      Jesenná výzdoba
      Otvorenie šk. roku 2014/2015
    + Šk. rok 2013/2014 II. časť
    + Šk. rok 2013/2014 I. časť
    + Šk. rok 2012/2013 - II. časť
    + Šk. rok 2012/2013 - I. časť
    + Šk. rok 2011/2012
    Šk. rok 2009/2010
  + Humanitné predmety
  + Prírodovedné predmety
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
Šiestaci na výstave ovocia a zeleniny 
p1010016.jpgp1010017.jpgp1010018.jpg
p1010019.jpgp1010020.jpgp1010021.jpg
p1010022.jpgp1010023.jpgp1010024.jpg
p1010025.jpgp1010026.jpgp1010027.jpg
p1010028.jpgp1010029.jpgp1010030.jpg
p1010031.jpgp1010032.jpgp1010033.jpg
p1010034.jpgp1010035.jpgp1010036.jpg
p1010037.jpgp1010038.jpgp1010039.jpg
p1010040.jpgp1010041.jpgp1010042.jpg
p1010043.jpgp1010044.jpgp1010045.jpg
p1010046.jpgp1010048.jpgp1010049.jpg
p1010050.jpgp1010051.jpgp1010052.jpg
p1010053.jpgp1010054.jpgp1010055.jpg
p1010056.jpgp1010057.jpgp1010058.jpg
p1010059.jpgp1010061.jpgp1010062.jpg
p1010063.jpgp1010064.jpgp1010065.jpg
p1010066.jpgp1010067.jpgp1010068.jpg
p1010069.jpgp1010070.jpgp1010071.jpg
p1010072.jpgp1010073.jpgp1010074.jpg
p1010075.jpgp1010076.jpgp1010077.jpg
p1010078.jpgp1010079.jpg 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web