obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  + Materská škola
  + Školský klub detí
  - Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
    Faktúry
    Zmluvy
    Objednávky
  + Naše úspechy
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Žiacka školská rada
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  - Fotogaléria
    + Šk. rok 2017/2018 - I. časť
    + Šk. rok 2016/2017
    + Šk. rok 2015/2016 - III. časť
    + Šk. rok 2015/2016 - II. časť
    + Šk. rok 2015/2016 - I. časť
    + Šk. rok 2014/2015 - II. časť
    + Šk. rok 2014/2015 - I. časť
    + Šk. rok 2013/2014 II. časť
    - Šk. rok 2013/2014 I. časť
      Dopravné ihrisko 1.A
      Medzinárodný deň detí
      Beh Gáňom
      Škola v prírode
      Návšteva zajačikov
      Biblická olympiáda
      Veľkonočné aranžovanie
      Prvácke kuriatka
      Deň narcisov
      Hollého pamätník
      Chemická olympiáda
      Valentínka I. stupeň
      Fotky 3.A
      Maškarný ples
      Technika - výrobky
      Vianočné posedenie 4.A
      Vianočná diskotéka
      Vianočná výzdoba
      Vianočné aranžovanie
      Vianočný koncert
      Mikuláš
      + Tvorivé dielne
      Výstava ovocia a zeleniny
      Farebný týždeň
      Výzdoba tried
      Otvorenie šk. roku 2013/2014
    + Šk. rok 2012/2013 - II. časť
    + Šk. rok 2012/2013 - I. časť
    + Šk. rok 2011/2012
    Šk. rok 2009/2010
  + Humanitné predmety
  + Prírodovedné predmety
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
FOTOGALÉRIA - šk. rok 2013/2014
I. časť

fotograf2.gif
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web