obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  + Materská škola
  + Školský klub detí
  - Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
    Faktúry
    Zmluvy
    Objednávky
  + Naše úspechy
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Žiacka školská rada
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  - Fotogaléria
    + Šk. rok 2017/2018 - I. časť
    + Šk. rok 2016/2017
    + Šk. rok 2015/2016 - III. časť
    + Šk. rok 2015/2016 - II. časť
    + Šk. rok 2015/2016 - I. časť
    + Šk. rok 2014/2015 - II. časť
    + Šk. rok 2014/2015 - I. časť
    + Šk. rok 2013/2014 II. časť
    + Šk. rok 2013/2014 I. časť
    + Šk. rok 2012/2013 - II. časť
    - Šk. rok 2012/2013 - I. časť
      Výlet ZOO Zlín
      Ochutnávka zdravých nátierok
      Deň Zeme
      Kinderiáda
      Pyramída z kociek 4.A
      Beseda - Prvá pomoc
      Hollého pamätník
      Súťaž vo vybíjanej
      Deň narcisov
      Naše výtvarné diela
      Boli sme v trnavskom divadle
      Veľkonočné aranžovanie
      Veľkonočná výzdoba školy
      Lyžovačka
      Maškarný ples
      Vianočný večierok prvákov
      Vianočná besiedka tretiakov
      Najzábavnejší koniec sveta
      Vianočné aranžovanie
      Vianočné aranžovanie v škole
      Mikuláš
      Výchovný koncert
      + Tvorivé dielne
      Farebný týždeň
      Výstava ovocia a zeleniny
      Výstava ovocia a zeleniny
    + Šk. rok 2011/2012
    Šk. rok 2009/2010
  + Humanitné predmety
  + Prírodovedné predmety
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
Slávnostné otvorenie šk. roku 2012/2013 
pdvs.jpgpdvs1.jpgpdvs4.jpg
pdvs5.jpgpdvs3.jpgpdvs2.jpg
Šikovné pani učiteľky krásne vyzdobili svoje triedy 
vierka2.jpgvierka3.jpgv4.jpg
v5.jpgv7.jpgv6.jpg
v9.jpginka1.jpginka2.jpg
inka3.jpginka4.jpginka5.jpg
inka6.jpginka10.jpginka8.jpg
inka9.jpgmajka1.jpgmajka2.jpg
majka4.jpgmajka3.jpgmajka5.jpg
slavka2.jpgslavka3.jpgslavka4.jpg
slavka5.jpgslavka1.jpglucka1.jpg
p1010045.jpgandy2.jpg
Budova a areál školy 
budova1.jpgp1010001.jpgbudova2.jpg
Budova školy spredu 
Budova školy spredu 
Budova školy spredu

budova4.jpgp1010007.jpgp1010008.jpg
Budova školy zozadu
Futbalové ihrisko 
Futbalové ihrisko 
 
p1010010.jpgmultifunkcne.jpgp1010012.jpg
Multifunkčné ihrisko 
Multifunkčné ihrisko 
Tenisový kurt 
 
p1010016.jpgp1010017.jpgp1010020.jpg
Školská jedáleň 
Školská jedáleň
Chodba 1. poschodie 
 
p1010022.jpgp1010025.jpgp1010026.jpg
WC 
Učebňa informatiky č. 2 
Učebňa informatiky č. 1
p1010028.jpgp1010046.jpgp1010047.jpg
Učebňa informatiky č. 1 
Trieda 
Trieda

p1010049.jpgp1010050.jpgp1010056.jpg
Trieda
Trieda
Chodba 1. poschodie 
 
p1010069.jpgp1010070.jpgp1010071.jpg
Chodba na prízemí 
Chodba na prízemí
Chodba na prízemí
vierka.jpgp1010061.jpgp1010062.jpg
Trieda I.A 
Nástenka na chodbe 
Nástenka na chodbe 
 
p1010064.jpgp1010065.jpgp1010068.jpg
Nástenka na chodbe 
Nástenka na chodbe 
Tablá absolventov 
12.jpg13.jpg14.jpg
Nástenka na chodbe 
Nástenka na chodbe 
Nástenka na chodbe 
 
p1010063.jpg15.jpgvierka1.jpg
Nástenka na chodbe 
Nástenka na chodbe 
Trieda I.A 
budova3.jpgp1010009.jpgp1010015.jpg
Budova školy zboku 
Multifunkčné ihrisko  
Telocvičňa 
p1010021.jpgp1010027.jpgp1010048.jpg
Chodba 1. poschodie 
Učebňa informatiky č. 1 
Trieda 
p1010058.jpg
Schodisko 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web