obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  + Materská škola
  + Školský klub detí
  - Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
    Faktúry
    Zmluvy
    Objednávky
  + Naše úspechy
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Žiacka školská rada
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  + Fotogaléria
  - Humanitné predmety
    + Dejepis
    - Výtvarná výchova
      + Šk. rok 2014/ 2015
      + Šk. rok 2013/2014
      Roboti
      Portréty
      Kašírovanie anjelov - 5.A
      Kašírovanie
  + Prírodovedné predmety
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
Európa v škole 
 
 
bez_nazvu.jpgbockovabalazova1+2.jpg
Bánová, Piknová, 8.A 
Balážová, Bočková, 8.A 
vaskovaeuropavskole.jpgbrazdovicovaeuropavskole.jpg
Diana Vašková, 8.A 
Brázdovičová, 8.A 
Čaro Vianoc 2011 
 
 
macekovacarovianoc.jpgbockovacarovianoc.jpgslovakovacarovianoc.jpgurbanovacarovianoc.jpg
Martina Maceková, 8.A 
Monika Bočková, 8.A 
Janka Slováková, 8.A 
Natálka Urbanová 5.A
peto.jpg
Peter Janečka, 5.A 
 
Vianočné inšpirácie 5.A  
dominikazahumenska.jpglenkapoklopova.jpgmartinkovac.jpgklaudiakusa.jpg
Dominika Záhumenská 
Lenka Poklopová 
Martin Kováč 
Klaudia Kusá 
simonondreicka.jpgleahorvathova.jpgalexandrarepiska.jpgblankakralovicova.jpg
Šimon Ondrejička 
Lea Horváthová 
Alexandra Repiská 
Bianka Královičová 
 
Červené stužky - 2010 / 2011  
práca zaslaná do celoslovenskej súťaže 
cervenestuzkymurbanova.jpg
Michaela Urbanová 9.A 
 
Vtáky našich záhrad - 2009/2010 
 
piknova.jpgpriskakubovova.jpgvaskova.jpgpotiskova.jpg
Výtvarné práce: Katka Piknová, Priska Kubovová, Daša Vašková, Biba Potisková 
balazova.jpgbockova-vtaci.jpgkubovova.jpgrepiska.jpg
Výtvarné práce: Nikola Balážová, Monika Bočková, Priska Kubovová, Dominika Repiská 
 
Moja Trnava - 2009/2010 
 
banovatrnava.jpgbockova.jpgerikmagira.jpgstefak.jpg
Výtvarné práce vytvorili: Kristína Bánová, Monika Bočková, Erik Magura, Patrik Štefák
 
 
Maľovaný sen Vianoc - 2009/2010 
 
erikvianoce5r.jpgmiskavianoce8r-sob.jpgmiskavianoce8rsneh.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web