obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  + Materská škola
  + Školský klub detí
  - Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
    Faktúry
    Zmluvy
    Objednávky
  + Naše úspechy
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Žiacka školská rada
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  + Fotogaléria
  + Humanitné predmety
  - Prírodovedné predmety
    Svet práce
    Chémia
    - Biológia
    + Informatika
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
Laboratórna práca č. 3
8. ročník

che8labprc3.pdf


Laboratórna práca č. 4
8. roč.

laboratornapracac4.pdf

Laboratórna práca č. 1
8. roč.
che8-labpc1.pdf

Laboratórna práca č. 2
8. roč.

che8-labpc2.pdf 
9. ročník

Laboratórna práca č. 1

laboratornapracac1.pdf
Laboratórna práca č. 2
 laboratornapracac2.pdf
Laboratórna práca č. 3
labpc3-sacharidy.pdf
Laboratórna práca č. 4
labpc4-vitaminc.pdf

 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web