obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  - Materská škola
    INFOservis MŠ
    Školský poriadok MŠ
    Tlačivá na stiahnutie MŠ
    + Fotogaléria MŠ
  + Školský klub detí
  + Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
  + Naše úspechy
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Žiacka školská rada
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  + Fotogaléria
  + Humanitné predmety
  + Prírodovedné predmety
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
aktualityjpg.jpg
 
 TRADIČNÝ ŠKOLSKÝ PLES 
Kedy: 19.1.2018 o 20.00 hod. 
Kde: KD Križovany nad Dudváhom 
Informácie a rezervácie: 0908 110 788
 
Nová webstránka školy 
Odkaz na novú webstránku školy, ktorú pre vás postupne pripravujeme: 
 zskrizovany.edupage.org 
 
 
"ZELENÁ DOBROVOźNÍKOM"
grantový program
Nadácie Volkswagen Slovakia

zelenadobrovolnikom.pdf 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web