obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  + Materská škola
  + Školský klub detí
  + Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
  + Naše úspechy
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Žiacka školská rada
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  + Fotogaléria
  + Humanitné predmety
  + Prírodovedné predmety
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
aktualityjpg.jpg
 
POĎAKOVANIE - Deň narcisov
dennarcisovpodakovanie.pdf
postovypoukaz.pdf
 
 
Zábavno-súťažná relácia pre deti
"Daj si čas"
,
ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci 5. a 6. ročníka
Klikni na dolu uvedenú adresu:

www.rtvs.sk/televizia/archiv/10441/112199#  
 
"ZELENÁ DOBROVOĽNÍKOM"
grantový program
Nadácie Volkswagen Slovakia

zelenadobrovolnikom.pdf 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web