obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  + Materská škola
  + Školský klub detí
  - Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
    Faktúry
    Zmluvy
    Objednávky
  + Naše úspechy
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Žiacka školská rada
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  + Fotogaléria
  + Humanitné predmety
  + Prírodovedné predmety
  - Aktuality
  - ŠKD - fotogaléria
    + Šk. rok 2015/ 2016
    + Šk. rok 2014/2015
    + Šk. rok. 2013/2014
    Opekačka
    Slniečka
    Deň bláznivých účesov
    Cyklo-kolobežkové preteky
    Písali sme listy
    Zajace
    Záložky
    Dvojičky
    Šikovné rúčky
    Noc v škole
    Vianočná pizza
    Vianočné stromčeky
    Snehovačka
    Adventné vence
    Stredovek
    Jeseň
    Na šípkach
    V knižnici
    Farebný týždeň
    Kreslenie na chodník
    Jablkový týždeň
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
Cyklo-kolobežkové preteky
p4190061.jpgp4190062.jpgp4190063.jpg
p4190064.jpgp4190065.jpgp4190066.jpg
p4190067.jpgp4190068.jpgp4190069.jpg
p4190071.jpgp4190072.jpgp4190073.jpg
p4190074.jpgp4190075.jpgp4190076.jpg
p4190077.jpgp4190078.jpgp4190079.jpg
p4190080.jpgp4190081.jpgp4190082.jpg
p4190083.jpgp4190084.jpgp4190085.jpg
p4190086.jpgp4190087.jpgp4190088.jpg
p4190089.jpgp4190090.jpgp4190091.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web