obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  + Materská škola
  - Školský klub detí
    + Fotogaléria ŠKD
    Tlačivá na stiahnutie
    Školský poriadok ŠKD
  - Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
    Faktúry
    Zmluvy
    Objednávky
  + Naše úspechy
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Žiacka školská rada
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  + Fotogaléria
  + Humanitné predmety
  + Prírodovedné predmety
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
 
logo-stiftung.jpg
 
"ZELENÁ DOBROVOĽNÍKOM"
grantový program

logo-stiftung.jpg
 
ENGLISHONE
Národný projekt
„Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka
na základných školách“
 
 
 Národný projekt
„Podpora polytechnickej výchovy
na základných školách“

projekt.pdf
 
 
digiškola
Národný projekt
"Elektronizácia
vzdelávacieho systému regionálneho školstva"
 
digiskola2.pdf
 
 Národný projekt
"MODERNÉ VZDELÁVANIE - DIGITÁLNE VZDELÁVANIE PRE VŠEOBECNO-VZDELÁVACIE PREDMETY"

digitalnevzdelavanie.pdf 
 
Národný projekt
"AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE"
 
amv.pdf
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web