obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  + Materská škola
  + Školský klub detí
  - Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
    Faktúry
    Zmluvy
    Objednávky
  - Naše úspechy
    šk. rok 2017/2018
    šk. rok 2016/2017
    - šk. rok 2015/2016
    šk. rok 2014/2015
    šk. rok 2013/2014
    šk. rok 2012/2013
    šk.rok 2011/2012
    šk.rok 2010/2011
    šk.rok 2009/2010
    - šk.rok 2008/2009
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Žiacka školská rada
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  + Fotogaléria
  + Humanitné predmety
  + Prírodovedné predmety
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
 
logo-stiftung.jpg
 
"ZELENÁ DOBROVOźNÍKOM"
grantový program

logo-stiftung.jpg
 
ENGLISHONE
Národný projekt
„Nové trendy vzdelávania učitežov anglického jazyka
na základných školách“
 
 
 Národný projekt
„Podpora polytechnickej výchovy
na základných školách“

projekt.pdf
 
 
digiškola
Národný projekt
"Elektronizácia
vzdelávacieho systému regionálneho školstva"
 
digiskola2.pdf
 
 Národný projekt
"MODERNÉ VZDELÁVANIE - DIGITÁLNE VZDELÁVANIE PRE VŠEOBECNO-VZDELÁVACIE PREDMETY"

digitalnevzdelavanie.pdf 
 
Národný projekt
"AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE"
 
amv.pdf
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web