obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  + Materská škola
  + Školský klub detí
  + Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
  + Naše úspechy
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Žiacka školská rada
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  + Fotogaléria
  + Humanitné predmety
  + Prírodovedné predmety
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
Milí priatelia!
Venujte, prosím, 2% zo svojej dane z príjmov občianskemu združeniu Rada rodičovského združenia pri Základnej škole s materskou školou v Križovanoch nad Dudváhom.
Postup krokov na poukázanie 2% z dane:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z   príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3. Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska alebo do 25. apríla 2017 odovzdajte formuláre triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa v ZŠ Križovany nad Dudváhom. Škola ich doručí príslušnému daňovému úradu.

Za poskytnuté finančné prostriedky Vám už vopred srdečne ĎAKUJEME.

Potrebné tlačivo je k dispozícii na stiahnutie tu:
  vyhlasenie-2016.pdf

"Činy sú mocnejšie než slová."
O pravdivosti tohto výroku sa môžete presvedčiť prostredníctvom nasledujúcich prezentácií:
skolskeakcie2011-2013.ppt
skolskeakcie2013-2016.ppt
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web