obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  + Materská škola
  + Školský klub detí
  + Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
  + Naše úspechy
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
  Vnútorný poriadok ZŠ
  2% z dane
  Plán práce školy
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Projekty
  Termíny školských prázdnin
  Výchovné poradenstvo
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Tlačivá na stiahnutie - ZŠ
  Sponzori
  + Fotogaléria
  + Humanitné predmety
  + Prírodovedné predmety
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
Adresa:
ZŠ s MŠ, Hlavná 250, 919 24 Križovany nad Dudváhom


Kontakt:
riaditež ZŠ s MŠ   033 55 842 74033 55 842 74
zástupkyňa          033 53 406 18033 53 406 18
ŠJ                       033 55 842 93033 55 842 93
ekonómka           033 53 406 17033 53 406 17
MŠ                      033 55 841 91033 55 841 91
 
Web:
www.zskrizovany.stranka.info

E - mail:
zs.krizovany@gmail.com 

obalka(1).jpgtelefon.gifwww.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web