obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  + Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
  + Naše úspechy
  Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2012/2013
  Vnútorný poriadok školy
  2% z dane
  Plán práce školy
  Zamestnanci školy
  Rozvrh hodín
  Záujmové útvary
  Termíny školských prázdnin
  Výchovné poradenstvo
  Prevencia sociálno-patologických javov
  Jedálny lístok
  Sponzori
  + Fotogaléria
  + Humanitné predmety
  + Prírodovedné predmety
  - Aktuality
  + ŠKD - fotogaléria
  Podporujeme charitatívne organizácie
  Kontakt
  Mapa servera
Adresa:
ZŠ s MŠ, Hlavná 250, 919 24 Križovany nad Dudváhom


Kontakt:
riaditeľ ZŠ s MŠ   033 55 842 74
zástupkyňa          033 53 406 18
ŠJ                       033 55 842 93
ekonómka           033 53 406 17
MŠ                      033 55 841 91
 
Web:
www.zskrizovany.stranka.info

E - mail:
peter.kalapos@gmail.com 

obalka(1).jpgtelefon.gifwww.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte Váš Web